Monitoring statusu VAT i VAT UE

POLITYKA PRYWATNOŚCI VATMONITOR.EU

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 4 Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

§ 5 Uprawnienia Użytkowników

§ 6 Postanowienia końcowe

§ 1

Definicje

1) Administrator – Kancelaria Prawna Kantorowski i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686859, adres elektroniczny: [email protected],
2) Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vatmonitor.eu,
prowadzony przez Administratora
3) Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
4) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Subskrybentom, na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, uprzednio zamówionej informacji handlowej,
5) Subskrybent – osoba korzystająca z usługi elektronicznej polegającej na
otrzymywaniu Newslettera,
6) Formularz kontaktowy – formularz znajdujący się w zakładce Kontakt w Serwisie umożliwiający przesłanie Administratorowi wiadomości elektronicznej,

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.vatmonitor.eu, a także Subskrybentów Newslettera.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski i
Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, NIP:
5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000686859, adres elektroniczny: [email protected]

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.).
2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Dokonując rejestracji Konta w Serwisie, zapisując się do usługi Newslettera lub korzystając z Formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora.
4. Przy rejestracji Konta w Serwisie, zapisaniu się do usługi Newslettera lub korzystaniu z Formularza kontaktowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia Administratorowi świadczenie danej usługi elektronicznej.

§ 4

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu, utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, prowadzenia statystyk, a także w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
2. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonowania usługi Newslettera i przesyłaniu Subskrybentom, na podany przez Subskrybentów adres poczty elektronicznej, zamówionej informacji handlowej.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.
4. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
adres e-mail, firmę, imię i nazwisko, adres, telefon, adres IP.

§ 5

Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
2. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma
Regulamin Serwisu.
2. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.
3. Administrator może dokonać zmiany postanowień Polityki prywatności po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki prywatności w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
4. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 15 listopada 2017 r.

Polityka prywatności do pobrania:

Strona używa cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności
Rozumiem